کلردیازپوکساید

2019-06-24
کلردیازپوکساید چیست؟

کلردیازپوکساید چیست؟

کلردیازپوکساید دارویی است جهت کاهش علائم اضطراب و استرس که نباید طولانی مدت مصرف بشه. مصرف داروهای دیگه در سطح خونی این دارو موثره و باید تداخلات و عوارضش رو بشناسین.