کریپتورکیدیسم چیست

2019-06-29
کریپتورکیدیسم یا بیضه پنهان

کریپتورکیدیسم یا بیضه پنهان چیست؟

در برخی نوزادان هنگام تولد یکی یا هر دو بیضه درون کیسه بیضه قرار نداره. در دوره جنینی بیضه‌ها درون شکم ساخته می‌شن و در اواخر بارداری به درون کیسه بیضه وارد می‌شن.